Donationer

Att arbeta för en positiv samhällsutveckling och att ta socialt ansvar är hjärtefrågor inom Ramboll. Ända sedan företaget bildades i Danmark för 75 år sedan har det genomsyrat verksamheten. 

Kontakt

Marie Förborgen

Marie Förborgen

HR Business Partner
Tel: +46 (10) 6156069
M: +46 (72) 7075432

Förutom att vi ägs av en stiftelse – Rambollfonden - som varje år delar ut pengar till forskning och humanitär hjälp, så delar även Ramboll Sverige sedan ett antal år tillbaka ut pengar till olika välgörenhetsorganisationer.

Se några exempel nedan på donationer och samarbeten under de senaste åren.

Donationer

Röda Korset

2019 valde Ramboll att avstå från företagsjulklapp till medarbetarna i Sverige för att istället ge en julgåva till två organisationer som på olika sätt stödjer utvecklingen av miljömässigt och socialt hållbara samhällen. Röda Korset, som var en av dem, är Sveriges största krisorganisation och nätverk av frivilliga, och är en del av Sveriges krisberedskap. Vi har sedan tidigare arbetat med Röda Korset i flera projekt, till exempel i världens största flyktingläger Cox’s Bazar där kollegor arbetar med att förse cirka 10 000 personer med säkert dricksvatten, men även i Sverige där vi hjälpt Röda Korset att bygga tält där allmänheten informeras om Covid-19 och anhöriga kan få stöd, för att avlasta vården.

Läs mer:

Bygger tält med Röda Korset

Rent dricksvatten till flyktingarna i Cox’s Bazar

Ramboll ger julklapp till Röda Korset och Löparakademin

 

Löparakademin

2019 valde Ramboll att avstå från företagsjulklapp till medarbetarna i Sverige för att istället ge en julgåva till två organisationer som på olika sätt stödjer utvecklingen av miljömässigt och socialt hållbara samhällen. Löparakademin, som var en av dessa, är en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering.

Ramboll ger julklapp till Röda Korset och Löparakademin

Stockholms Stadsmission

2017 gick Ramboll Sverige in i ett partnerskap med Stockholm Stadsmission och projektet Särskildnyttan. Samarbetet innebar att Ramboll stöttade med projektet ett bidrag motsvarande företagsjulklappen till alla Sveriges medarbetare samt kompetens genom 800 konsulttimmar under 2018. Syftet med projektet är att skapa innovativa bostadslösningar för de som står längst ifrån bostadsmarknaden för att minska hemlösheten i Stockholms län.

Stockholms Stadsmission och Ramboll i samarbete för minskad hemlöshet