Livscykelanalys visar miljöpåverkan från vindkraft

Vattenfall gör miljövarudeklarationer (EPD:er) för alla sina energislag. Syftet är att ta fram jämförbar information till sina kunder om hur elproduktionen påverkar miljön men också som underlag för att minska miljöpåverkan längs livscykeln.

image Läs mer om projektet
Vår approach
Biologisk mångfald & affärsmässig hållbarhet

I dag finns det ingen motsättning i att bedriva en ekonomiskt lönsam affär och samtidigt verka för en hälsosam planet. Vi hjälper våra kunder att mäta och värdera deras miljöpåverkan och minska materialkostnader, säkra personalens tillfredsställelse och i slutändan öka vinsten.

Läs mer om våra tjänster inom BIODIVERSITY AND CORPORATE SUSTAINABILITY (PDF)
Vad är ekologiskt fotavtryck?

När miljöorganisationer och andra talar om ekologiskt fotavtryck är det ett sätt att visa hur människans sätt att leva och konsumera påverkar miljön. Begreppet används för att ge en konkret bild av vilken miljöbelastning vår livsstil innebär.

Läs mer: Vad är ekologiskt fotavtryck?