Nya lösningar för det "nya normala"

Framtidens arbetsplatser

Wasan Hussein

Consultant

T: +46 10 615 62 93

Från kortvarig säkerhet till långvarig motståndskraft

Covid-19-pandemin har lett till en kraftig nedgång i kommersiella hyrespriser och den globala beläggningsgraden på abetsplatserna är 25 procent eftersom många anställda arbetar hemifrån. Fastighetsägare, hyresvärdar och hyresgäster brottas med flera viktiga frågor och letar efter lösningar på hur man bäst går vidare.

Insatser för att minska risken för Covid-19-infektion krävs. Samtidigt bör lösningarna fokusera på att skapa arbetsplatser som främjar förbättrad hälsa och välbefinnande för att hjälpa till att behålla och locka hyresgäster på lång sikt.

Rambolls New Solutions Toolkit

För att hantera dessa utmaningar har Ramboll utvecklat tjänsten New Solutions Toolkit. Vi erbjuder en helhetsservice som täcker alla aspekter och faser från analys och strategi till design och implementering.

Läs mer

Med specialistkompetens inom områden som hälsovetenskap och smart teknik är vi unikt positionerade för att ge varaktiga fördelar och kontorsmiljöer som är säkra, motståndskraftiga och livfulla.

För bedömning använder vi digital analys och kartläggning av användarresor, simuleringar av personflöden och modellering av luftflöde. Detta ger värdefulla insikter om de risker som pandemin utgör för ett kontor och gör det möjligt att testa effektiviteten hos olika insatser innan de implementeras.

Lösningarna är en kombination av operationella, tekniska och arkitektoniska ingrepp. Förslagen är inspirerade av faktorer som digitalisering, automatisering, användarupplevelse och välbefinnande.

The New Solutions Toolkit bygger på vetenskapliga metoder. Den är baserad på principerna i hierarkin av kontroller, som klassificerar effektiviteten hos designlösningar eller operativa åtgärder för att hantera risker i den byggda miljön.

Exempel på covid-relaterade utmaningar på arbetsplatsen

Utmaningar att hantera

Flöde

Hur man säkert och effektivt hanterar flödet av människor inom och utanför kontorsbyggnaden.

Läs mer

Riskområden

Hur kan jag på ett säkert sätt hantera riskområden och trånga utrymmen som lobby och hissar?

Läs mer

Personal

Hur hanterar man personalen på bästa sätt för att möta de nya kraven?

Läs mer

Incitament för hyresgäster

Hur ser jag till att mina hyresgäster har incitament att komma tillbaka till jobbet?

Läs mer

Investeringar

Hur fattar du välgrundade investeringsbeslut som ger långsiktig motståndskraft och anpassningsförmåga?

Läs mer

Whitepaper: Nya lösningar för det "nya normala"

Vad krävs för att göra kontor säkra och attraktiva för hyresgäster? Ladda ner vår guide med lösningar för att skapa kontor för framtiden.

Hämta guide