Rambollkontor

Ramboll har 300 kontor världen över. I Sverige finns vi på 30 kontor. Där finns kännedom om just din region - samtidigt som du får tillgång till koncernens samlade kunskap och tjänsteutbud.

Ramboll Karlstad

Östra Torggatan 6
SE-65224 Karlstad
Tel: +46 10 615 60 00

Ramboll Energi

Östra Torggatan 6
SE-65224 Karlstad
Tel: +46 10 615 60 00