Rambollkontor

Ramboll har 300 kontor världen över. I Sverige finns vi på 30 kontor. Där finns kännedom om just din region - samtidigt som du får tillgång till koncernens samlade kunskap och tjänsteutbud.

Ramboll Härnösand

Strandgatan 4
871 45 Härnösand
Tel: +46 (0)10 615 60 00