Rambollkontor

Ramboll har 300 kontor världen över. I Sverige finns vi på 30 kontor. Där finns kännedom om just din region - samtidigt som du får tillgång till koncernens samlade kunskap och tjänsteutbud.

Ramboll Göteborg

Vädursgatan 6
Box 5343
SE-402 27 Göteborg
Tel: + 46 (0) 10 615 60 00

Ramboll Energi

Vädursgatan 6
Box 5343
SE-402 27 Göteborg
Tel: + 46 (0) 10 615 60 00