Vårt arbete styrs av värderingar

Se lediga jobb

Vi arbetar alltid med utgångspunkt i de högsta etiska normerna, och vi strävar efter att göra rätt i allt vi gör - mot människor, samhälle och miljö.

Från dag ett litar vi på och förväntar att du tar ansvar och fattar beslut som du kan vara stolt över.

"Det jag verkligen tycker om med att jobba på Ramboll är att de värderingar vi har här är anpassade till mig själv. Integritet, passion och respekt för varandra är alla saker som gör mitt jobb meningsfullt och motiverande." - Annika Renheim, affärsområdeschef VA på Ramboll Water.

Stiftelseägda av Ramboll Foundation

Att Ramboll ägs av en stiftelse säkerställer en långsiktig och oberoende utveckling av företaget, dess anställda och de samhällen vi verkar i. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva i enlighet med våra värderingar och behålla ett långsiktigt perspektiv, bortom kortsiktiga vinster, för alla våra medarbetare.

Läs mer om vårt aktiva ägande

"Behandla andra som du själv önskar bli behandlad"

Våra grundare, Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann träffade varandra på Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och när de startade företaget år 1945, var deras motto "behandla andra som du vill själv önskar bli behandlad". Denna inställning, som gäller affärsetik, ansvarskännande gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet.

Läs mer om vår historia och arv

Våra värderingar

Rambolls värderingar är: Insight & Excellence, Integrity & Empathy, Empowerment & Collaboration samt Enjoyment & Passion. Dessa värden ger oss vägledning i hur vi ska uppfylla vårt syfte och uppnå vår ambition. Vår årliga medarbetarundersökning mäter vår förmåga att tillämpa våra värden i hela organisationen. Vi använder dessa resultat aktivt.