Var med och forma morgondagens samhälle

Se lediga jobb

Du kommer att bli utmanad och inspirerad att sätta din prägel på lösningar som hjälper våra kunder att forma morgondagens samhälle.

Vi arbetar med projekt som möjliggör hållbar utveckling både ekonomiskt, socialt och miljömässigt - från transportsystem som reducerar restider, transportkostnader och koldioxidutsläpp till klimatförändringsprojekt som förbättrar livskvaliteten i städer som Köpenhamn, New York och Singapore, bara för att nämna några.

"Jag älskar jobbet jag gör, och jag är stolt över det, för det gör verklig skillnad i människors liv. Jag kom till Ramboll för att jag ville vara med och se projekt utvecklas i verkligheten. "- Julia Luongo, Managing Consultant, Environment & Health.

Målmedvetet miljöarbete

Allt vårt miljöarbete innebär att vi strävar mot ett uthålligt resursutnyttjande och att vårda vår gemensamma jord, både för oss idag och för våra kommande generationer. Verksamhetens grundvärderingar avspeglar en stark önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling som skapar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor.

Vi stöder de globala målen för hållbar utveckling som fastställts av FN

Alla våra affärsområden bidrar till FN: s mål och cirka 50% av våra bruttointäkter härrör från projekt som direkt stöder en eller flera av de 169 målen.

Bli en del av ett ansvarstagande företag

För att få till en förändring och skapa en hållbar värld är vi övertygade om att alla måste ta sitt ansvar. Som företag tar vi vårt ansvar genom att: Minimera vår miljöpåverkan, sträva efter en nollvision i negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet, främja jämlikhet, mångfald och inkludering och bli bäst branschen i arbetet mot korruption.

Läs mer om hur vi tar ansvar