Jobba med ledande experter och spännande projekt

Se lediga jobb

Du kommer att vara en del av tvärvetenskapliga projektteam med oändliga möjligheter att utforska nya och innovativa idéer och lösningar.

Och med 16 500 experter som dina kollegor, många av dem internationellt ledande, kommer du aldrig att lida brist på inspiration.

Våra chefer mäts på deras förmåga att hjälpa dig att växa

Vi har en formaliserad process för ledarskapsutbildning, och alla ledare utvärderas i den årliga medarbetarundersökningen. För en chef på Ramboll är utveckling av talanger och karriärstöd till sina medarbetare en mycket viktig del av jobbet.

Vi investerar i din utveckling

Det är en del av vår företagsstrategi att erbjuda olika karriärvägar och investera i högklassig kompetens, kvalitet, projektledning och innovation genom träning och utbildning.

Hos oss är din karriär global

Att arbeta för Ramboll är att arbeta för ett globalt företag. Vi har kollegor från hela världen, de flesta av oss är involverade i internationella kunder och projekt, och vissa har möjlighet att arbeta utomlands.

"En av de stora fördelarna med den här organisationen, är att det finns så många människor med olika bakgrund och expertis på nära håll." - Filipe Ângelo, Chief Consultant, Offshore Wind.

Vi utvecklar branschen

Många av våra anställda har framstående positioner inom vår bransch. Vi har nyligen lanserat en plattform där vi delar med oss av nya och innovativa idéer, insikter och lösningar för att skapa hållbara samhällen.

Besök Ingenuity

Bidrag till forskning och utbildning

Rambollstiftelsen bidrar årligen med 500 000 euro till doktorandprojekt. År 2017 donerade stiftelsen dessutom 1,4 miljoner euro till forskning och utbildning, främst inom vetenskap och teknik.

Läs mer om Rambollstiftelsens bidrag till forskning och utbildning (öppnas i ny flik)

Vi satsar på innovation

Vi definierar innovation som vår förmåga att utveckla och kombinera kunskap med teknik och utnyttja den i vår verksamhet på nya sätt. Som en del av vår innovationsstrategi har vi lanserat en "Innovation Accelerator" som raffinerar idéer och hjälper till att få ut dem på marknaden.