Har du frågor?

Vill du veta mer eller har frågor om de förmåner Ramboll erbjuder, kontakta gärna vår HR-avdelning via e-post: hr@ramboll.se

Försäkringar och hälsa

Som tillsvidareanställd får våra medarbetare göra en digital hälsoscreening en gång om året.
Privat sjukvårdsförsäkring – I Sverige får våra medarbetare en kompletterande försäkring för att få snabbare tillgång till specialistsjukvård och kirurgi.
Vård online – För mindre allvarliga åkommor kan man kontakta Vård online som tillhandahålls via Skandia Sjukvårdsförsäkring.
Gruppförsäkring – Grundförsäkring för alla nyanställda, som består av tre delar; livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, samt sjukförsäkring.

Friskvårdsbidrag

Upp till 4 000 kr per anställd och år och gäller alla aktiviteter som är godkända av Skatteverket att bekosta med friskvårdsbidrag.

Pension

Personlig pensionsplaceringsrådgivning – Gratis analys och pensionsrådgivning.
Löneväxling – Möjlighet att växla en del av lönen till pensionssparande.
Flexpension – Avsättning till Flexpension enligt kollektivavtal för alla anställda mellan 25-65 år. Möjlighet finns att välja lön istället för flexpensionspremien.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker i första hand i det dagliga arbetet i våra uppdrag. Vi erbjuder även internutbildningar via vår globala utbildningsportal Ramboll Academy samt LinkedIn Learning. 

Bonus

På Ramboll vill vi visa uppskattning för goda insatser och uppmuntra våra medarbetare att stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Därför har alla som varit anställda i tre år möjlighet att få en årlig bonus. Hur vårt bonussystem fungerar kan man läsa om på vårt intranät.

Som medarbetare kan man få bonus om man rekommenderar en person som blir anställd, förutsatt att några kriterier uppfylls. 

Extra ledighet

Klämdagar – I samband med vissa av de svenska helgdagarna förkortas arbetstiden till fem timmar per dag. Beroende på när helgdagen infaller har man även rätt till ytterligare lediga dagar i samband med helgdagen.

Gravida medarbetare beviljas betald ledighet för graviditetskontroller på MVC.

Ersättning vid föräldraledighet

Under tiden som medarbetaren är föräldraledig utbetalas ett föräldraledighetstillägg under förutsättning att man har haft en oavbruten anställning under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet.

Semester

Rätten till semesterlön tjänar man in under semesteråret, vilket ger möjlighet till betald semester redan första anställningsåret.

Flextid

Vi strävar efter att våra medarbetare ska uppleva en god balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån, så till vida att det inte hindrar arbetets utförande eller omfattning. 

Ordinarie arbetstid är 08.00-17.00. Flextid ligger mellan 07.00-09.00 samt mellan 16.00-18.00. Dessutom finns lunchflex mellan 11.00-13.00. Ordinarie lunchtid är en timme. Lunchen måste vara minst en halvtimme per dag. Flextid utnyttjas i den mån arbetsuppgifterna så medger.

Bilar

Tjänstebil/personalbil – Om man är tillsvidareanställd och kör minst 100 km per år i tjänsten har man möjlighet att få en tjänstebil/personalbil mot bruttolöneavdrag.

Reseersättning

Reseersättning och traktamente – Eftersom resande är en del av jobbet så kompenserar Ramboll för ökade levnadskostnader, såsom måltider och andra mindre utgifter, när man måste resa mer än 50 km från arbetsplatsen eller hemmet.

Bildskärmsglasögon

Ramboll bekostar synundersökning samt bildskärmsglasögon (standardglas och bågar).

Kamratförening

På flera av våra kontor har vi lokala kamratföreningar som regelbundet anordnar olika roliga aktiviteter för våra medarbetare. 

Ramboll4You

Utöver dessa förmåner så har man tillgång till en förmånsportal där man kan ta del av fler förmåner, såsom terminalglasögon, städhjälp, barnpassning och matkassar. Portalen är alltid uppdaterad med aktuella förmåner kopplade till sin anställning.

Notera: Dessa förmåner kan komma att ändras och bör inte tolkas som en förpliktelse av Ramboll. Fråga gärna om vilka förmåner som gäller när du kommer på intervju.