En karriär i ständig utveckling

Se lediga jobb

Du kommer att få ett ökat ansvar allt eftersom du tar dig an nya utmanande projekt - samtidigt som du alltid kan lita på att erfarna chefer och kollegor finns till hands under tiden du lär dig och utvecklas i din roll.

"Jag brukar säga till mina nyutexaminerade kollegor att inte lägga för mycket fokus på vad som ska levereras, utan fokusera på hur det ska levereras - för det är samma process i alla projekt. Om du skapar kontakter och goda relationer när du jobbar på de mindre glamorösa jobben, kommer de åtråvärda projekten så småningom. "- Martin Burden, konsultchef, Buildings.

Våra chefer mäts på deras förmåga att hjälpa dig att växa

Vi har en formaliserad process för ledarskapsutbildning, och alla ledare utvärderas i den årliga medarbetarundersökningen. För en chef på Ramboll är utveckling av talanger och karriärstöd till sina medarbetare en mycket viktig del av jobbet.

Vi investerar i din utveckling

Det är en del av vår företagsstrategi att erbjuda olika karriärvägar och investera i högklassig kompetens, kvalitet, projektledning och innovation genom träning och utbildning.

Hos oss är din karriär global

Att arbeta för Ramboll är att arbeta för ett globalt företag. Vi har kollegor från hela världen, de flesta av oss är involverade i internationella kunder och projekt, och vissa har möjlighet att arbeta utomlands.