Lina Gabrielsson

Brand- och riskkonsult

T: +46 73 250 17 15

– Trots att det är ett kontorsjobb är det väldigt praktiskt. Det känns konkret att arbeta med ritningar som sedan blir verklighet, säger Lina Gabrielsson, som började arbeta som konsult inom brand och risk på Ramboll direkt efter sin examen.

– En anledning till att jag sökte mig till Ramboll var att det är ett internationellt företag med ett stort fokus på hållbart samhällsbyggande. Utöver intresset för brandrisker som utgör mitt huvudsakliga arbete är jag även intresserad av samhällsrisker ur ett långsiktigt perspektiv såsom klimatförändringar och det är ett område där Ramboll har ett stort engagemang, säger hon.

Lina är civilingenjör i riskhantering, en påbyggnadsutbildning efter tre års brandingenjörsstudier. Hon tog examen från Lunds Tekniska Högskola i februari 2020. Det första halvåret har varit lite speciellt eftersom hon började jobba i samband med utbrottet av covid-19 då de flesta kollegorna flyttade hem sina arbetsplatser. Platsbesök ute i projekten har inte varit aktuella och de flesta kontakter, både med kund och internt, har skett via skärmen.

Lina Gabrielsson

– Jag åker in till kontoret ibland, men mitt jobb går egentligen lika bra att utföra hemifrån. Som ny arbetar jag i många olika projekt för att omsätta kunskaperna från utbildningen i praktiken och bygga upp erfarenhet. De flesta uppdrag berör brandskyddsbeskrivningar i nybyggen eller ombyggnationer.

Brandsäkra miljöer gör stor nytta

Hennes arbete mynnar ut i en konkret produkt: en rapport med förslag på brandskyddsåtgärder och lösningar till projektören.

– Samhällsnyttan i att skapa brandsäkra miljöer är väldigt tydlig. Det räddar ju liv. Dessutom tror jag att människor känner sig mer trygga när de vet att någon kollat igenom och säkerställt att en byggnad de ska bo eller vistas i är säker ur ett brandskyddsperspektiv.

Någon arbetsbrist har hon inte märkt av utan hon har jobbat med tre till fyra projekt i veckan. Så här till en början ser hon ett stort värde i att arbeta i flera mindre projekt.

– Än så länge känner jag inget behov av att specialisera mig utan tänker att det kommer senare när jag fått det här i ryggmärgen. Hos Ramboll har jag möjlighet att få en bred bas att stå på och knyta kontakter. Hittills har jag framförallt haft en handläggarroll och jag lär mig mycket genom de interdisciplinära kontakterna. Har jag funderingar kring ventilation eller bärförmåga finns experter inom till exempel VVS eller konstruktion att fråga, säger hon.

Direkt involverad i uppmärksammat projekt

Även om Lina just nu hittar spännande detaljer i alla projekt finns det ett projekt som varit extra roligt att jobba med.

– Västlänken! Jag kom in mitt i arbetsprocessen i ett projekt Ramboll har med Station Haga som byggs under Hagakyrkan mitt i Göteborg och tittade på brandcellsgränser inom publika delar liksom personalutrymmen. Det var roliga arbetsuppgifter och det kändes givande att få vara del i ett så uppmärksammat projekt som alla känner till.

Det finns även ett uppdrag hon inte skulle tacka nej till:

– Mitt drömprojekt skulle nog vara en flygplats. Jag är flygrädd så det skulle kännas tryggt att resa från en flygplats jag tittat på.

Är du blivande brand- och riskingenjör?

Vi arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi bidrar till att människor kan känna sig trygga att vistas i olika miljöer. I företaget har vi en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans. 

Läs mer om Rambolls brand- och riskenhet