Frida Åström-Ylivainio, Miljökonsult

Se lediga jobb

Gruvbolaget behöver utöka området där man utvinner järnmalm under dagens Kiruna och hela staden måste flyttas. Det stod klart 2004 och sedan dess har arbetet med kommunen pågått med att planera, flytta och bygga nytt. År 2024 ska den nya stadskärnan vara klar.

Flyttprojektet är helt unikt och har väckt uppmärksamhet över hela världen.

Sanerar där staden ska stå

Frida Åström-Ylivainio är miljökonsult. Hon jobbar med saneringen av den mark som tidigare var gruv- och industriområde men där nya Kiruna nu ska byggas.

- Det är så himla lärorikt och kul att få jobba med något så meningsfullt, säger hon. Och spännande att få vara med från början till slut i ett så här stort projekt.

Illustration nya Kiruna

Hon jagar hälsofarliga ämnen

Frida Åström-Ylivainio och hennes kollegor lägger mycket tid på att vara ute och ta prover i marken. Proverna analyseras i jakt på föroreningar. Det kan vara olja och metaller som i allt för höga halter är farliga för människor att få i sig via luft, mat, vatten eller genom direkt kontakt. Höga doser av vissa ämnen kan vara cancerframkallande och andra kan påverka människors nervsystem.

- Vi utgår från Naturvårdsverkets riktvärden när vi bedömer halterna, berättar hon. Här på marken har det funnits ett asfaltsverk, en betongstation, en bensinstation och till och med en gammal skjutbana. Där skjutbanan har legat hittade vi till exempel höga halter av bly och arsenik.

Nära samarbete med hjälpsamma kollegor

Att flytta en hel stad är inget vanligt uppdrag. Flytten sker i omgångar och många delprojekt pågår parallellt. Frida Åström-Ylivainio uppskattar samarbetet med kollegorna.

- Man kommer nära varandra när man jobbar så tätt ihop och så långsiktigt som vi gör. Alla är så hjälpsamma också, det var en av de första sakerna jag tänkte på när jag började på Ramboll.

Ett ansvar att vara stolt över

När saneringsarbetet är klart tar Frida Åström-Ylivainio och hennes kollegor nya prover och säkerställer att inga ämnen finns kvar i skadliga nivåer.  Sen kan hon och alla andra Kiruna-bor känna sig trygga med sin nya boplats under lång tid framöver - och hon kommer att kunna berätta om det magnifika projektet för sina barnbarn.

- Det är ett stort ansvar, säger hon, och jag är stolt över att bidra till något som kommer att påverka både människor och miljö långt in i framtiden.