Rebecca Hedberg

Brandkonsult

T: +46 10 615 51 95

Intresset för säkerhetsfrågor väcktes när hon jobbade som värd på Malmö Arena. Det var en tjänst med fokus på skydd och säkerhet vid evenemang och hon arbetade tätt tillsammans med väktare och säkerhetspersonal.

– Utan den erfarenheten hade jag inte hittat till brandingenjörsutbildningen. Jag hamnade i Luleå och kände direkt att det passade mig som handen i handsken.

Samarbete, forskning och innovation

Hon rekryterades till Ramboll redan under utbildningen och är sedan 2019 fast anställd på kontoret i Linköping. Ramboll är en stiftelse och hon uppskattar det oberoende ägandeformen för med sig.

– Det är kul att det finns utrymme för forskning och utveckling inom tjänsten och att det läggs så mycket tid på innovation, ett område där Ramboll också är drivande, säger hon.

"Vi har tillgång till ett unikt internationellt nätverk med brandingenjörskonsulter"

Som brandkonsult jobbar hon i flera projekt samtidigt och ingen dag är den andra lik. Små och stora projekt löper parallellt, men även om arbetsuppgifterna varierar är målet alltid detsamma – att landa i en riktigt bra lösning.

– En sak som gör att jag trivs är att vi har ett bra samarbete inom teamet. Regelbundna möten och avstämningar gör att vi har god koll på varandras projekt och specialkunskaper. Vi arbetar inte ensamma i projekt vilket säkerställer att våra lösningar granskats kritiskt av minst två par ögon. Det höjer kvalitén och värdet i vår leverans.

Hon lyfter också fördelarna med att arbeta i en internationell koncern.

– Vi har tillgång till ett unikt internationellt nätverk med brandingenjörskonsulter som har andra spetskompetenser än oss och det finns stora möjligheter till kunskapsutbyte.

Bild: Everfuel

Just nu är Rebecca involverad i en vätgasetablering i Sverige. Bild: Everfuel

Tar fram skyddsnivå för grön vätgasanläggning

Just nu är hon involverad i en större vätgasetablering i Sverige. Det är ett storskaligt projekt som kommer att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle genom att leverera grön vätgas.

– Vårt bidrag är att ta fram en hög skyddsnivå som matchar den i samhället i övrigt. Arbetet baseras på väl underbyggda riskanalyser där vi hämtar erfarenheter både internationellt och från de mindre etableringar som gjorts i Sverige tidigare.

Det är häftigt att få vara med och bygga upp något nytt och det vi kommer fram till kommer att bli normgivande i framtiden, säger hon.

Är du blivande brand- och riskingenjör?

Vi arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi bidrar till att människor kan känna sig trygga att vistas i olika miljöer. I företaget har vi en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans. 

Läs mer om Rambolls brand- och riskenhet