Från adept till mentor

Se lediga jobb

För Lone Clowes, Nordenchef för Ramboll Environment & Health, har mentorskap varit ovärderligt. "Jag är en av de människor som alltid uppskattat goda råd och att ha någon att prata med under min karriär", säger hon.

Lone har haft förmånen att vara både mentor och adept. Faktum är att hennes första mentor var Rambolls VD, Jens-Peter Saul.

"Man kanske inte kan kalla det för ett normalt mentor-adept-förhållande!" ler hon. "Det var självklart en liten hierarki - men jag tycker verkligen att han skapade en informell och konfidentiell atmosfär där han drev mig och hjälpte mig att ta reda på vad jag ville göra och hur man kommer dit."

Var inte rädd för att ställa dumma frågor

Framgångsrikt mentorskap bygger på att skapa ett förhållande av ömsesidigt förtroende.

"Mentorskap innebär ett stort mått av tillit och konfidentialitet", säger Lone. "Det ger dig möjlighet att ställa dumma frågor även om du kanske har flera års erfarenhet. Om man har en äkta mentor-adept-relation, och man funkar bra ihop, då är det oerhört värdefullt.”

Det neutrala utrymme som mentorskapet innebär skapar också utrymme att diskutera ett brett spektrum av ämnen ärligt och ur ett annat perspektiv. "Mentorskapet tillåter att man tar upp en mängd olika saker i samtalen, vilket är en stor fördel. Och eftersom båda parter har kommit överens om mentor-adept-relationen så är det okej - det är ett annat slags forum”, säger hon.

Ett ömsesidigt utbyte

Mentorförhållandet uppmuntrar ett ärligt förhållningssätt. "Man har möjligheten att få något mycket värdefullt i utbyte genom att säga, ’Jag skulle verkligen vilja höra din ärliga åsikt om detta’.  Som mentor säger man inte bara det du vill höra”, förklarar hon.

Lone hoppas att hennes positiva erfarenheter som adept kommer att bli nyttiga i sin nya roll som mentor för kollegan Liv Nyholm Vaag som jobbar inom en annan affärsenhet på Ramboll.

"Det är första gången jag har provat det från andra sidan”, säger hon. "Liv verkar inom en helt annan miljö, Ramboll Management Consulting, så vi kan prata om ämnen på ett övergripande sätt utan att gå in så djupt på detaljer. Men i slutändan tror jag att mentor-adept-förhållandet handlar om att båda måste investera tid och ansträngning i att bidra till samtalen och lyfta saker som är bra att diskutera. Det är ett ömsesidigt utbyte."

Adepten Liv påpekar att det också finns fördelar med att ha en erfaren mentor.

"Mentorskapet är ett bra tillfälle att prata med- och få karriärinsikter från en person som man ser upp till på ett professionellt och personligt plan", säger hon. "Jag kan diskutera mina karriärmål och bryderier mer öppet med en person som har varit i samma stadie i sin egen karriär som jag själv befinner mig i just nu."