Jämställdhet, mångfald och inkludering

Se lediga jobb

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Vi tar lika möjligheter för alla seriöst och har flera strategier för jämställdhet, mångfald och integration (EDI) på plats. De hjälper oss att se till att vi skapar en inkluderande arbetsmiljö och förstår de möjligheter som jämlikhet och mångfald ger till vår verksamhet.

Det hjälper oss också att attrahera kvalificerade medarbetare och ansvariga kunder till vårt företag i framtiden.

Många större projekt kräver också ett starkt EDI-engagemang och ökat fokus på leverantörernas resultat, till exempel i form av EDI-rapportering och utbildning.

Jämställdhet mellan könen

Vår jämställdhetspolicy stöder principen om jämställdhet mellan könen på styrelse- och ledningsnivå. Vi erkänner behovet av mångfald och höga kompetenskriterier för styrelseledamöter och individer i ledande befattningar.

Vi adresserar och hanterar också ständigt strukturella och kulturella hinder för kvinnors utveckling inom Ramboll. Genom att arbeta proaktivt med att öka mångfalden på alla nivåer i företaget kan vi bättre ta till vara våra medarbetares fulla potential och bli den föredragna arbetsgivaren inom branschen för både män och kvinnor.

Mångfald går hand i hand med samarbete och båda är viktiga för att leverera bättre lösningar till nytta för våra kunder.

Läs mer om hur vi jobbar med ansvar och hållbarhet här.