Arbeta utomlands - en investering för livet

Se lediga jobb

"När jag var mariningenjör i Singapore var jag den enda danskan i en stor grupp med människor från Kina, Malaysia, Indien, Indonesien och Filippinerna. Mitt möte med denna färgglada kontrast till vardagen i Danmark har stärkt min förmåga att lyssna och interagera med andra kulturer. Och även om jag nu är fysiskt placerad i Köpenhamn, använder jag dessa färdigheter varje dag i mitt arbete i Rambolls många internationella projekt.

Därför förvånar det mig att många unga ingenjörer idag inte tror att en utomlandsvistelse har någon större betydelse för deras karriär. Enligt en studie utförd av IDA, DSE och Capax Recruitment, anser bara drygt hälften av unga ingenjörer att det är relevant att arbeta i ett annat land någon gång i sin karriär.

En ryggsäck full av erfarenheter

I Singapore arbetade jag för en av Rambolls lokala partners som är experter på planering, utformning och drift av hamnar. Som den enda danskan på kontoret, återvände jag hem med en ryggsäck full av erfarenheter, lärdomar och berikande insikter om mig själv och andra kulturer.

I många asiatiska länder bygger arbetskulturen på nära personliga relationer som kräver tid och tålamod att bygga upp. Jag fick själv erfara detta efter att ha varit på företaget i två månader när inte en enda av mina kollegor kom till en julfest som jag anordnade. Men när min tjänstgöring tog slut efter ett år insåg jag att jag faktiskt hade blivit speciell för dem med tiden. Saker tar tid och det är något man måste respektera. Men om man gör det, blir man till slut mångfaldigt belönad.

En annan kulturell skillnad jag lade märke till var att många västerlänningar gör saker och ting med mycket mer ”show” än asiater. Det kunde lätt lura en utåtriktad dansk som mig själv att underskatta hur skickliga mina asiatiska kollegor var. Men i stället lärde jag mig att sätta på mig mina glasögon av kulturell medvetenhet och bli mer lyhörd för egenskaper som jag kanske tagit för givet.

Att navigera komplexa kulturskillnader

Det finns ett talesätt som säger, ”a successful trip is a return ticket for a lesson learned”. Det viktigaste som jag tar med mig från min tid utomlands är självförtroende och en bekräftelse på min egen kapacitet. I Singapore var jag omgiven av oerfarna kollegor, så de kunde inte kvalitetsgranska mina lösningar eller ge mig en diskret bekräftande nick som godkännande av något jag sa under ett affärsmöte. Jag var hela tiden tvungen att tro på mig själv, och det gav mig en styrka som alltid kommer finnas kvar.

Eftersom allt fler projekt i vår bransch är internationella, blir förmågan att navigera i de många komplexa kulturskillnader som finns allt viktigare. Det är en sak att vara kunnig inom sin profession – det tar faktiskt kunden för givet – men det är en helt annan sak att vara trovärdig som rådgivare och konsult. Det är egenskaper som kunden utvärderar baserat på känsla och intuition. Och det här är inget man kan lära sig i skolbänken – enda sättet att skaffa den kompetensen är genom att praktisera det i verkliga livet.

Så till alla er unga ingenjörer: Prova på att bo och jobba utomlands! Det är en biljett till personlig utveckling, oförglömliga upplevelser, nya insikter och ren styrka. Världen väntar på dig."