Vårt arbete styrs av värderingar

Se lediga jobb

Vi strävar efter att göra rätt i allt vi gör - för människor, samhälle och miljö. Vi förtjänar förtroende genom att vara öppna och ärliga i allt vi gör.

Du och dina kollegor uppmuntras till samarbete i en vänlig och flexibel arbetsmiljö. Vi litar på och förväntar oss att du ta ansvar och fattar beslut som du kan vara stolta över.

"Att veta att du har ett övergripande syfte är verkligen inspirerande och det är kul att se att alla runt omkring känner på samma sätt - att vi alla arbetar för samma syfte." - Julia Luongo, Managing Consultant, Environment & Health.

Stiftelseägda av Ramboll Foundation

Att Ramboll ägs av en stiftelse säkerställer en långsiktig och oberoende utveckling av företaget, dess anställda och de samhällen vi verkar i. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva i enlighet med våra värderingar och behålla ett långsiktigt perspektiv, bortom kortsiktiga vinster, för alla våra medarbetare.

Läs mer om vårt aktiva ägande

"Behandla andra som du själv önskar bli behandlad"

Våra grundare, Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann träffade varandra på Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och när de startade företaget år 1945, var deras motto "behandla andra som du vill själv önskar bli behandlad". Denna inställning, som gäller affärsetik, ansvarskännande gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet.

Läs mer om vår historia

Våra värderingar

Rambolls värderingar är: Insight & Excellence, Integrity & Empathy, Empowerment & Collaboration samt Enjoyment & Passion. Dessa värden ger oss vägledning i hur vi ska uppfylla vårt syfte och uppnå vår ambition. Vår årliga medarbetarundersökning mäter vår förmåga att tillämpa våra värden i hela organisationen. Vi använder dessa resultat aktivt.

Läs mer om våra värderingar