Jobba med de främsta experterna och projekten

Se lediga jobb

Vi utforskar alltid och överväger nya koncept, metoder och tekniker som skapar mer värde och förbättrar våra lösningar och hur vi jobbar.

Tvärvetenskapliga projektteam säkerställer en helhetssyn och skapar en miljö där individuell passion och kompetens påverkar omgivningen i en positiv riktning.

"Det finns en vilja att förnya sig och att ligga i framkant i allt vi gör - vilket är väldigt roligt. Vi har de bästa förutsättningarna med experter över hela världen, faciliteterna och den tekniska kapaciteten."- Martin Burden, konsultchef, Buildings.

Vi utvecklar branschen

Många av våra anställda har framstående positioner inom vår bransch. Vi har nyligen lanserat en plattform där vi delar med oss av nya och innovativa idéer, insikter och lösningar för att skapa hållbara samhällen.

Besök Ingenuity

Bidrag till forskning och utbildning

Rambollstiftelsen bidrar årligen med 500 000 euro till doktorandprojekt. År 2017 donerade stiftelsen dessutom 1,4 miljoner euro till forskning och utbildning, främst inom vetenskap och teknik.

Läs mer om Rambollstiftelsens bidrag till forskning och utbildning (öppnas i ny flik)

Vi satsar på innovation

Vi definierar innovation som vår förmåga att utveckla och kombinera kunskap med teknik och utnyttja den i vår verksamhet på nya sätt. Som en del av vår innovationsstrategi har vi lanserat en "Innovation Accelerator" som raffinerar idéer och hjälper till att få ut dem på marknaden.