Kontakta mig!

Anna Forslund

Client Director, Transport

T: +46 10 615 60 47
M: +46 761 386 084

Digitalisering och hållbarhet går hand i hand när den nya järnvägen ska göra Sverige mer klimatsmart. Men de största utmaningarna är att börja jobba på nya sätt - och att hitta de människor och metoder som ska göra verklighet av planerna.

Hållbarhet har varit på allas läppar länge. Nu börjar allt fler organisationer sätta konkreta mål för när de ska bli CO2-neutrala eller klimatneutrala.

- För att det ska hända behövs inte bara smart digitalisering och effektivisering. Vi behöver också nya arbetssätt och duktiga personer som jobbar med att hitta och räkna på alternativa lösningar, säger Anna Forslund.

Hon är client director inom affärsområdet transport på Ramboll och har tidigare varit projektchef för bland annat Ostlänken på Trafikverket.

Historisk järnvägssatsning

Just nu görs enorma satsningar på infrastruktur. Svensk järnväg byter till ett nytt digitaliserat signalsystem och förbereder nya stambanor för höghastighetståg. Den nationella transportplanen 2018-2029 är den största järnvägssatsningen i modern tid med 100 miljarder mer än föregående period.

- Det är ju fantastiskt och det gynnar klimatsmart resande. Men då uppstår också lyxproblem som att de organisationer som ska kunna leverera alla dessa löften måste rustas, säger Anna Forslund.

Ramboll är med och förbereder såväl Ostlänken genom Linköping som nya stambanor på sträckorna Göteborg-Borås och Umeå-Dåva med uppdrag som järnvägsplaner, lokaliseringsutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Höghastighetståg

Ramboll är med och förbereder såväl Ostlänken genom Linköping som nya stambanor på sträckorna Göteborg-Borås och Umeå-Dåva

Snabbare digitala - tillsammans

Anna Forslund ser att vi behöver bli mer digitala, ännu snabbare, tillsammans.

Redan i de allra första stegen, som när man planerar, projekterar och ritar upp anläggningar behövs mer digitala lösningar. Med tekniker som maskininlärning kan man automatisera processer så att inte varje enskild kontaktledningsstolpe måste ritas för hand.

Det handlar inte bara om byggnation, utan också nya sätt att mäta och övervaka anläggningar som järnvägen.

Läs mer

- Vi får helt nya slags dataflöden från alla uppkopplade fordon och mobiler idag. Det gör att vi kan göra mycket smartare trafikanalyser, säger Lina Vicsai, Rambolls affärsutvecklingschef.

Med AI och mycket ny data kommer enorma möjligheter att tänka nytt och utveckla lösningar för framtiden. Den stora utmaningen är att kunna ta vara på dem istället för att bygga stora, trögrörliga och ibland parallella projektorganisationer.

Innovation - en krävande process

När trycket på innovation är högt blir det tydligt att många organisationer varken har vana eller uthållighet att ta sig an den krävande process som krävs för att innovera.

- Det går inte att bara säga “nu ska vi vara innovativa” och sen köra på med business as usual, säger Anna Forslund. Hon fortsätter:

- Istället kräver innovation ett helt nytt arbetssätt som tar tid och resurser i anspråk. Här på Ramboll har vi ett stort globalt innovationsprogram som heter Innovation Accelerator. Där jobbar vi metodiskt i tvärvetenskapliga projektgrupper och det har gett jättefina resultat.

Ett exempel är produkten Shair som hjälper företag, städer och kommuner att visualisera luftkvaliteten kvarter för kvarter, timme för timme. Vill till exempel myndigheter testa att stänga av en gata för trafik eller införa dubbdäcksförbud kan de se effekten direkt i Shair och på så sätt lära sig i realtid vilka åtgärder som ger bäst effekt i förhållande till kostnaderna.

- Det är ju så här vi ska använda teknik. Inte för dess egen skull utan för människornas och vår gemensamma framtids skull, säger Anna Forslund.

Fyra framgångsfaktorer för lyckad stadsutveckling på 2020-talet

Vi har tagit fram en guide för dig som är med och bygger framtidens smarta, levande och gröna städer.

 

Hämta guide

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: