Rajia Addo Faddaoui, Managementkonsult

Se lediga jobb

Rajia Addo Faddaoui

Managementkonsult

T: +46 (70) 7549461
M: +46 (70) 7549461

Rajia Addo Faddaoui tänkte först att Ramboll, det är väl ett lite hårt och kantigt teknikbolag. Men så fort jag kom hit insåg jag att här fanns människor som är som jag, med en väldigt stark värdegrund och ett stort samhällsengagemang.

Med en bakgrund som statsvetare hade hon redan jobbat med migration, integration och mänskliga rättigheter i många år. När en vidareutbildning gav henne möjlighet att prova att arbeta som konsult på Ramboll blev hon positivt överraskad.

Varje persons utveckling är viktig

- Det blev snabbt tydligt att utveckling värderas högt här på Ramboll. Jag fick känslan av att “om jag börjar jobba här så är det viktigt att jag hela tiden utvecklas, för då går företaget bra”, säger Rajia.

Som en del av Ramboll Management Consulting hjälper Rajia myndigheter att utvärdera och förbättra insatser för grupper som asylsökande, nyanlända och andra utrikesfödda. Hon är också med och leder Rambolls internationella team  där man jobbar med metodutveckling och tillsammans genomför uppdrag om migration och integration i flera olika länder.

Väcker barns läs- och skrivlust

Något hon är väldigt stolt över är samarbetet med Berättarministeriet som hjälper barn i socioekonomiskt utsatta områden att utveckla sina läs- och skrivkunskaper.

- Vi har till exempel hjälpt Berättarministeriet att fördjupa och stärka deras årliga lärardagar. Det är konferenser som är till för att inspirera och motivera lärare i deras upptagningsområden. Konferenserna är en del i arbetet med att ge alla barn, oavsett bakgrund, bra utbildning och förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Det här är insatser som verkligen behövs och som ger stora effekter i människors liv.

Teknik som förbättrar världen

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Det var Børge Rambolls inställning när han 1945 grundade Ramboll och det är fortfarande vårt motto. Den inställningen hjälper oss att både göra världen bättre och att  vinna de bästa medarbetarna. Det fick vi bevis för när vi vann Magnet Awards 2018 med vårt kommunikationskoncept Engineering for life.