Mattias von Brömssen, enhetschef

Se lediga jobb

Mattias von Brömssen

Ph.D., Head of Department Water Resources, Sweden

T: +46 10 615 63 87

Mattias von Brömssen är enhetschef för avdelningen Vattenresurser. Till vardags jobbar han med att hjälpa bolag och myndigheter att ta tillvara och skydda vattenresurser så att vi bland annat kan utvinna vårt livsviktiga dricksvatten.

Spännande, viktigt och inte enkelt

Ofta handlar hans jobb om att göra miljökonsekvensbeskrivningar och hjälpa kunder att söka tillstånd för att leda bort vatten i stora infrastrukturprojekt.

- Det är delikata avvägningar när man ska hjälpa alla parter att få till projekt som går att genomföra utan att orsaka skada på naturvärden eller för tredje man. Jag tycker det är spännande, viktigt och inte alltid enkelt. Målet är alltid att få till en lösning som ska bli bra långsiktigt för alla som bor och lever i området.

Människor har stor frihet här

Det var inte det syftesdrivna arbetssättet som gjorde att Mattias en gång kom till Ramboll. Men det har varit starkt bidragande till att han har blivit kvar i tjugo år. Tidigt i sin karriär som industridoktorand på KTH  fick han medel från Rambollfonden för att bedriva sin forskning om dricksvattenförsörjning i Bangladesh.

- Jag fick uppmuntran från mina närmsta chefer och upplevde att man såg bortom det snäva affärsperspektivet. Och det är väldigt typiskt för kulturen på Ramboll att människor har en stor frihet. Visst finns det ramar och visst måste ekonomin gå ihop. Men värderingarna är tydliga och får ta plats.

Tillgång till rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet

Mattias har varit med och utvecklat ett verktyg för att identifiera arseniksäkert vatten vid borrning och installation av brunnar i Bangladesh.

Inte bara snack

Efter att ha varit i företaget så länge tycker han att han har fog för att säga att de genomsyrar verksamheten.

- Jag kan se det nu när jag själv är chef, att det är inte bara snack. När jag någon enstaka gång har stött på ett moraliskt dilemma och rekommenderat att vi ska backa ur en affär har ledningen backat upp det ställningstagandet, även när det har kostat.

Teknik med ett syfte

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Det var Børge Rambolls inställning när han 1945 grundade Ramboll och det är fortfarande vårt motto. Den inställningen hjälper oss att både göra världen bättre och att  vinna de bästa medarbetarna. Det fick vi bevis för när vi vann Magnet Awards 2018 med vårt kommunikationskoncept Engineering for life.