Job van Eldijk

Planarkitekt

T: +46 10 6153317

När Job van Eldijk valde att börja på Ramboll var den stiftelseägda formen något som tilltalade honom.

– Jag tolkade det som att man jobbar för andra värden än enbart de finansiella. Särskilt i min roll som planarkitekt spelar det stor roll, eftersom jag håller på med samhällsfrågor och samhällsutveckling.

Håller gång- och cykelnät fria

Job är planarkitekt och industridoktorand. Han utvecklar metoder för att mäta de barriäreffekter för fotgängare och cyklister som uppstår när man bygger motorvägar och järnvägar. Målet är att använda fakta som underlag för att skapa så bra lösningar som möjligt både för uppdragsgivarna och för de som bor i städerna man utvecklar.

– Med färre barriärer i våra städer kan fler välja att gå och cykla istället för att ta bilen. Det är inte bara bra för folkhälsan och klimatet. Det ökar också förutsättningarna för handel och minskar segregationen. På det sättet blir det en bra affär för både oss på Ramboll och för kommuner och andra uppdragsgivare.

Fallstudie för att ta fram en mätmetod i syfte att minska barriärerna kring motorväg och järnväg pågår i Göteborg.

Job står bakom ett forskningsprojekt som just nu pågår i Göteborg. Projektet handlar om att ta fram en mätmetod i syfte att minska barriärerna kring motorväg och järnväg och därmed öka tillgängligheten för fotgängare och cyklister.

Det blir ett gemensamt projekt

Efter att ha varit på Ramboll i snart nio år vet han nu att värderingarna har en stark betydelse i vardagen och är trovärdiga.

– Alla vet att vi måste vara lönsamma. Men med en stiftelse som ägare känns det som att det blir mer av ett gemensamt projekt. Invånarnas värde blir tydligare och det finns inga aktieägare att ta hänsyn till. Det här har också vår vd uttryckt väldigt tydligt när han har sagt att vi ska rikta in oss på värde för våra kunders kunder. Det ger en bra känsla och en positiv berättelse att få delta i.

Teknik med ett tydligt syfte

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Det var Børge Rambolls inställning när han 1945 grundade Ramboll och det är fortfarande vårt motto. Den inställningen hjälper oss att både göra världen bättre och att  vinna de bästa medarbetarna. Det fick vi bevis för när vi vann Magnet Awards 2018 med vårt kommunikationskoncept Engineering for life.