Kontakta mig!

Lina Vicsai

Ansvarig strategi- & konceptutveckling

T: +46 (10) 6156102
M: +46 (70) 5396785

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att jobba smartare och öka produktiviteten, men också att vara innovativa och ställa om mot ett mer hållbart samhälle. Innovation och värdet vi skapar behöver vara tydligare i fokus, inte bara tekniken i sig, säger Rambolls affärsutvecklingschef Lina Vicsai.

- Teknikutvecklingen har varit snabb under lång tid. Och mycket talar för att den nu kommer att accelerera ytterligare. Just nu sammanfaller flera skeenden som tillsammans gör utvecklingstakten exponentiell, säger Lina Vicsai.

  • Det första är att allt fler saker är uppkopplade, det vi brukar kalla Internet of Things. 
  • Det andra är utrullningen av 5G som ökar överföringskapaciteten och gör att kommunikationen mellan allt uppkopplat verkligen kan flöda. 
  • Det tredje är artificiell intelligens som låter oss analysera datamängderna och skapa värde utifrån de insikter, mönster och samband vi ser. 
  • Det fjärde är kanske faktiskt Coronakrisen som skapar en kraft och en vilja att ställa om på riktigt.

- Potentialen att faktiskt förändra och ställa om har kanske aldrig varit större än nu, menar Lina Vicsai.

Innovation - att arbeta utforskande och medskapande

- Digitalisering och nya tekniker är möjliggörare, men att arbeta med innovation handlar lika mycket om att förstå samhällsutmaningar, beteende, förändringar och förväntningar hos kunder och konsumenter. Det handlar mer om att lyssna och kunna utforska tillsammans med andra; med våra kunder, med partners eller med aktörer från olika branscher. Då träder nya behov fram som banar väg för produkter och tjänster, menar Lina Vicsai.

- Innovation är ett ord som det är lätt att ställa sig bakom, men som både kräver systematik och metodik i praktiken. Inom Ramboll jobbar vi bland annat med ”Ramboll Innovation Accelerator” berättar Lina Vicsai. Det fina är att det blir som en kulturmaskin. Programmet har gett oss ett gemensamt verktyg och språk för innovation i hela koncernen. 

Skärmklipp av Rambolls nya produkt FuelSave.

FuelSave - ruttplanering i 3D

Hon nämner som exempel, en digital produkt för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, som har utvecklats ur Rambolls globala innovationsprogram. Produkten som snart lanseras gör det möjligt att designa vägar och ruttplanera i 3D istället för traditionell 2D.

- Genom att ta hänsyn till kurvor, höjdskillnader och vägens skick, både byggfasen och användningsfasen, kan vi spara upp till 20 procent bränsleförbrukning - och därmed bidra till ett minskat klimatavtryck, säger Lina Vicsai. 

Läs mer

Resurssmart med digitala tvillingar

Innovation är också något branschen behöver göra tillsammans. Ramboll är en av de ledande aktörerna i Digital Twin City Center. Där samarbetar ett 20-tal partners från akademi, offentlig och privat sektor för att skapa förutsättningar för digitala tvillingar av hela städer, under ledning av Chalmers.

- Vi ser stor potential i ett större samspel mellan det fysiska och digitala, förklarar Lina Vicsai. Genom att ha en realtidsuppdaterad modell av en stad är det möjligt att optimera olika flöden eller underhållsinsatser för att underlätta vardagen för invånarna och använda skattemedel så effektivt så möjligt.

Dags för en ny logik

Lina Vicsai tycker att den rådande coronakrisen ger oss både ett ansvar och en möjlighet att ställa om på allvar.

- När vi väl öppnar upp samhället igen behöver vi hjälpas åt så att det sker enligt en ny logik. Så att i inte bara gör som vi gjorde innan. Det gäller på alla plan, hur vi tar nästa kliv och använder den teknik som finns för, mer hållbara lösningar och ett samhälle där både människor och natur mår bra och utvecklas.

 

Fyra framgångsfaktorer för lyckad stadsutveckling på 2020-talet

Vi har tagit fram en guide för dig som är med och bygger framtidens smarta, levande och gröna städer.

 

Hämta guide

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: