Mikael Thorsell

Projektledare

T: +46 10 615 31 39
M: +46 70 508 14 99

Att jobba med samhällsbyggnad – och att vi gör det för att få ett bättre samhälle – känns riktigt givande, tycker Mikael Thorsell. Han brinner för att leverera en bra teknik, hitta risker, släcka dem i ett tidigt skede och leverera i tid.

Mikael Thorsell, projektledare på Ramboll i Göteborg, har lång erfarenhet av projektledning av stora projekt, både i Sverige och utomlands. Han befinner sig mitt i projekten, mellan beställare, entreprenörer och andra aktörer, och håller ihop arbetet och skapar tydlighet så att projekten håller sig till den fastställda planen.  

–  Min roll är att samordna våra discipliner så att vi hamnar rätt från början. Mycket av mitt fokus ligger på riskanalyser och att se till så att alla befinner sig på samma spelplan, för att säkerställa att projektet genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt, säger han.
Station Haga, ett av Västlänkens utmanande projekt.

"Kunden köper en medspelare som lyssnar och kan anpassa sig efter behoven" säger Mikael.

Mikael betonar också vikten av att lyssna in kunden under projektets gång. För även om det finns en plan kan det finnas faktorer som gör att förutsättningarna eller kravspecifikationen förändras under projektets gång.

– Några framgångsnycklar är att ha en tät uppföljning och dialog med kunden och att arbeta agilt för att kunna hantera förändringar. Eftersom missförstånd ofta beror på bristande kommunikation, att alla inte har samma bild av vad som sagts, ser jag också till att beslut som tas alltid skrivs ner och tillgängliggörs för samtliga inblandade. 

Han tycker att en av Rambolls främsta styrkor är just förmågan att hantera förändringar i projekt. 

–  Kunden köper en medspelare som lyssnar och kan anpassa sig efter behoven. Vi har resurser tillgängliga och en flexibilitet i organisationen som gör att vi kan ställa om utifall kundens behov förändras under resans gång. 

Styrkan i en internationell koncern

Mikael ser också stora fördelar med att vara del av en internationell koncern. 

–Jag vet vilka områden vi är starka på i Ramboll Sverige och knyter till mig en expertgrupp för att kunna lösa de tekniska knäckfrågorna. Ibland tar vi även in spetskompetens från Ramboll i andra länder. Eftersom vi är en global koncern finns kompetensen alltid hos oss. I ett projekt jag är involverad i just nu tar vi till exempel in expertis från Ramboll Danmark. Att kunna ta in lösningar eller kunna bolla med kollegor från andra länder är oerhört värdefullt och kan spara tid. 

Mikael och hans kollegor jobbar ofta länge i projekt och lär känna varandra och kunden väl. Han återkommer ofta till vikten av att skapa ett gott arbetsklimat, eftersom det faktiskt är människor det handlar om. 

– Om medarbetarna trivs blir det också ett bättre resultat. Att vi är ett sammansvetsat gäng, som hittar de bästa lösningarna och utvecklar projekten tillsammans, avspeglar sig också i leveransen, säger han och tillägger:

 – Vi på Ramboll utvecklas starkt från år till år tillsammans med våra kunder. Vi har också en ny strategi med ett hållbarhetsfokus som ligger helt i linje med våra kunders behov av att arbeta mot fossilfrihet och hållbara och motståndskraftiga samhällen.

 

Vi bygger morgondagens samhälle med hållbarhet i fokus

Så här tänker vi på Ramboll när vi med innovativa lösningar skapar vi värde för människa, miljö och samhälle. 

 

Hämta guide

Nyheter och projekt inom samhällsplanering och infrastuktur: