Christian Pelo, brand- och civilingenjör

Se lediga jobb

Christian Pelo

Enhetschef , Brand- och civilingenjör

T: +46 10 615 66 67
M: +46 727 356 667

Christian började jobba på Ramboll direkt efter sin examen. Företaget har en tydlig upplärningsfas för nyanställda där man får en mentor att diskutera med. Att få det stöd och den upplärning man behöver för att utvecklas är grundläggande, både för arbetet i sig och för den sociala delen på kontoret. Det ska alltid finnas tid för frågor och avstämningar.

Som konsult på Ramboll arbetar man aldrig ensam i ett projekt.

– Vi är alltid minst två, en uppdragsledare och en junior handläggare. I större projekt är det en uppdragsledare (även kallad teknikansvarig brand när det finns multidisciplinära uppdragsledare i ett projekt), två handläggare och en granskare. I mer komplexa projekt kan ytterligare specialisthandläggare tillkomma, säger Christian.

Blandning av små och stora projekt ger omväxling

Han uppskattar omväxling och trivs med att arbeta i en blandning av små och stora projekt som ofta pågår parallellt. En fördel är att ett mindre uppdrag kan ge en bra känsla av avslut om man samtidigt sitter i ett stort projekt av sin natur har en betydligt längre projekteringsgång.

– Det är en bra mix. Ett litet projekt kan vara hyresanpassning av ett kontor, ett jobb som tar ett par timmar eller dagar. Ett mellanstort uppdrag kan vara ett nybyggnadsprojekt, till exempel en förskola som man jobbar intensivt med under ett par veckor och under projekteringens slutfas. I den andra änden har vi de riktigt stora uppdragen som vi kallar Big Engagements. Under min tid på Ramboll har jag jobbat mycket med utvecklingen av Arlanda flygplats, ett typiskt Big Engagement där projekten är stora och komplexa.

Christian Pelo, brand- och civilingenjör på Ramboll Sverige

Christian Pelo på kontoret i Linköping. Christian beskriver Ramboll som en flexibel arbetsplats med möjlighet att vara med och bygga upp och utveckla verksamheten.

Parallellt med olika kundprojekt har Christian gjort ett stort internt jobb med att ta fram rutiner och mallar för att jobba med CFD-simuleringar. CFD-verktyg delar in en rumsvolym i små beräkningsceller/volymer för att göra simuleringar och beräkningar av stora hallar, kontor, atrium etc. Det är en tjänst som Ramboll idag tillhandahåller i projekt i Sverige, Dubai, Danmark, Norge och Finland och där det är nödvändigt att ha ett utbyte med övriga brandingenjörer i koncernen.

– Det är ett konsekvent arbetssätt med en arbetsstruktur och mallar för riskbedömningar, brandgasfyllnad och utrymning. I en komplex byggnad kan standardlösningen bli för omständlig att implementera i enlighet med regelverket. Då kommer den här metoden in. Den kallas för analytisk dimensionering och innebär att man tar fram en alternativ lösning och kontrollerar att den fungerar genom simulering.

Analytisk dimensionering och simulering har till exempel använts i arbetet med Pir G på Arlanda, ett stort projekt som involverar flera säkerhetsmiljöer och många detaljfrågor.

– Pir G omfattar ett antal våningsplan i samma brandcell med höga säkerhetsrisker, komplexa dörrmiljöer och passager. Här har vi har till exempel dimensionerat utrymningsvägarna eller utrymningskapaciteten med hjälp av simuleringar.

Fördel att bolla med experter från olika länder

Ramboll är en internationell koncern och Christian ser en stor fördel i att kunna bolla med kollegor i andra länder.

– Detaljlösningar kan vara svåra att översätta eftersom de nationella regelverken skiljer sig åt men helhetstänket kan i många fall justeras till att passa de lokala förhållandena och ibland till och med nyttjas rakt av. Har vi ett problem finns det troligtvis en kollega i något annat land som tittat på det tidigare. Att bygga höga hus är till exempel vanligare utomlands och det är ett exempel på ett område där vi kan få input.

Christian har också dragit igång en seminarieserie där experter från olika länder samlas för att diskutera ett specifikt teknikområde inom brandskydd. Ett land är värdland och får i uppdrag att sätta ihop en agenda, ta in presentationsunderlag och diskussionsunderlag från deltagarna. Seminarierna är heldagsseminarier och äger rum en eller ett par gånger per år. Problemställningar, lösningar och generella diskussioner dokumenteras och tillgängliggörs.

–  Förutom att vara kompetenshöjande fyller det också en social funktion. Det uppmuntrar oss att ta kontakt utanför det vi känner till, säger Christian.

Är du blivande brand- och riskingenjör?

Vi arbetar med allt från små och medelstora regionala uppdrag, till stora och komplexa nationella projekt. Vi bidrar till att människor kan känna sig trygga att vistas i olika miljöer. I företaget har vi en kultur av att jobba över gränserna och lösa problem tillsammans. 

Läs mer om Rambolls brand- och riskenhet