Sara Jonsson, Managementkonsult

Se lediga jobb

Sara Jonsson

Management Consultant

T: +46 721 424 208

Sara hade varit projektledare inom värdegrunds- och rättighetsfrågor med fokus på unga och delaktighet i flera år när det beslutades att hennes dåvarande arbetsplats, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skulle flytta till Växjö. Eftersom hon var nyfiken på vad som fanns på den privata sidan kontaktade hon Ramboll Management Consulting.

– Jag hade inte jobbat som konsult tidigare så de testade mig över en lunch och sedan följde en lång rekryteringsprocess med många tester, något som också lämnade mig trygg i att arbetsgivaren verkligen efterfrågade min kompetens, säger hon.

En av Saras styrkor är att hon suttit på andra sidan och kan tillföra ett kundperspektiv. Just nu arbetar hon bland annat i ett uppdrag för sin gamla arbetsplats, MUCF, där hon är med och tar fram ett koncept för organisations- och verksamhetsutveckling för att stödja kommuner i deras arbete med unga som varken arbetar eller studerar, uvas.

– Många bitar faller på plats. Jag kan frågorna och myndigheten. Dessutom har jag alla nya verktyg från Ramboll att använda mig av. Projektet är workshopbaserat och jag får arbeta med kompetenta medarbetare – både nya och gamla.

“Barns åsikter är inte gulliga utan ska tas på allvar när de är relevanta.”

Saras drivkraft är att förändra och påverka. Kampen för barn och ungas rättigheter och delaktighet har funnits med genom hela hennes yrkesliv. Hon var tidigt engagerad i barnrättsorganisationer och var med och byggde upp Rädda barnens ungdomsförbund i Sverige.

– Mitt engagemang eldades på blandat med ilska när vuxna kom och klappade mig på huvudet. Barns åsikter är inte gulliga utan ska tas på allvar när de är relevanta.

Hon trycker starkt på att barn- och ungdomsperspektiv ska genomsyra all offentlig verksamhet. Det är en tydlig kvalitetssäkring att synliggöra barn och unga i målformuleringar och i uppföljning för att visa på skillnader i levnadsvillkor. Idag ser hon sig mer som utvärderare än som projektledare och gillar att vara den som kommer utifrån.

Sara Jonsson, managementkonsult. Foto: Rosie Alm

– Kunderna är oerhört generösa med att berätta om sina utmaningar och problem. Som konsult kan man snabbt bygga en stor kunskap om vilka olika typer av utmaningar samhället står inför och när man lyckas hitta generiska lösningar finns det stora synergier. Alla behöver samverka mer men det är svårt och det krävs konkreta mål och uppföljning för att lyckas och det är här vi kommer in.

Sara har trivts väldigt bra på alla sina arbetsplatser, men tycker att Ramboll utmärker sig genom ett effektivt arbetssätt där man är bra på att nyttja resurser. Enskilda anställda förutsätts ta ett stort ansvar vilket skapar innovativa och effektiva medarbetare.

– Här får jag verkligen grotta ner mig i analys och utvärdering i syfte att förbättra och utveckla. Det finns ett starkt fokus på innovation och ett arbetsklimat som främjar möjligheterna att testa nya idéer. Seniora medarbetare är generösa – det finns en ”dela med sig-kultur” som är väldigt peppande – och arbetsmiljön är mindre styrd med mindre hierarkier än inom offentlig sektor.

Saras drömprojekt är alla projekt med barns rättigheter i fokus.

– Inom ett företag som Ramboll finns otroliga möjligheter att samverka med andra avdelningar när det gäller t.ex. social hållbarhet, stadsplanering och konsekvensanalys, avslutar hon.

Fördelar med att vara anställd på Ramboll enligt Sara

  • Engagemanget
  • Att vi alltid jobbar i team
  • Ett ambitiöst upplärningsprogram och en konkret plan för första året
  • Tydliga mål
  • Frihet
  • Möjlighet att nischa sig inom det man tycker är roligt

Läs mer om ett av Saras projekt: Botkyrkas öppna fritidsverksamhet utvecklas med hjälp av Ramboll