Anna Holst, Miljökonsult

Se lediga jobb

Anna Holst

Enhetschef

T: +46 10 615 33 18

För mycket stillasittande gör oss sjuka, det visar mängder av forskning. Ändå har många av oss svårt att få in rörelse i vardagen. Vi sitter stora delar av dagarna både på jobbet och i bilar. Anna Holst, konsult på Ramboll med en magister i kemi, berättar:

- Vi ställde oss frågan: om vi ökar möjligheten för människor att ta sig till jobbet genom att gå eller cykla istället för att åka bil, hur skulle hälsovinsterna se ut då och kan vi mäta det?

Ett mått på hälsoeffekter

Anna och hennes kollegor hade fått i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys för en ny infrastrukturplan för en svensk region. De visste också att Trafikverket hade rekommenderat ett mått som kallas för DALY för att mäta hälsoeffekter av ett ökat aktivt resande.

- Vi bestämde oss för att använda det här måttet för att undersöka vad som skulle hända om regionen skulle öka mängden gång- och cykelbanor med en viss procent. 

Cyklister i Rålambshovsparken, Stockholm.

1590 besparade levnadsår - varje år

Den stora skillnaden mot en vanlig utredning, där man bara påtalar samband mellan aktivitet och hälsa, var att Anna och hennes kollegor kunde sätta faktiska siffror på hälsovinsterna. I rapporten kunde man göra antagandet att om man byggde ut regionens cykelbanor med 35 procent (650 km) skulle det öka det aktiva resandet med 10%. Det i sin tur skulle leda till 1300 besparade levnadsår - per år! - tack vare ökad gång och 290 besparade levnadsår/år tack vare ökat cyklande.

Stort att få bidra

- Det är siffror som talar sitt tydliga språk och beställaren blev väldigt nöjd med att vi kunde genomföra DALY-analysen. Vilka beslut det kommer att leda till är inte klart i dagsläget. Men kommer det till nytta för att genomföra verkliga förbättringar för människors hälsa är vi verkligen glada över att ha fått bidra, säger Anna.

Ett globalt projekt

I det här projektet hade hon också glädje av att Ramboll är ett globalt verksamt företag med många specialister runt om i världen.

- Jag hade inte själv så bra insyn i DALY-måttet och skickade ut en fråga i vårt interna nätverk. Efter ett flertal svar bestämde jag mig för att samarbeta med en kollega från USA och en från Finland. Det kändes fint att kunna välja den absolut bästa kompetensen för uppdraget.

Levande långsiktiga värderingar

Anna har jobbat på Ramboll i tre år. En av de sakerna som lockade henne att jobba just på Ramboll var att organisationen är stiftelseägd.

- Det finns en längre framförhållning och allt handlar inte bara om den kortsiktiga ekonomin. Rambolls danska grundare ville bygga en bättre värld efter andra världskrigets slut och de värderingarna är fortfarande levande i verksamheten.


FAKTA OM DALY-MÅTTET

DALY står för “disability adjusted life years”, på svenska “antal funktionsnedsatta år”. DALY kopplar ihop sjukdomsdata med hur många år människor förlorar på grund av för tidig död eller lever i ett stadium av ohälsa. Det är framtaget av Världsbanken och Världshälsoorganisationen WHO i samarbete. Det här gör det möjligt för samhällsplanerare att ta fram fakta som underlag för att jämföra olika framtida scenarier.

Måttet har använts för att till exempel räkna ut hur vaccinationsprogram kan förbättra levnadsstandarden för människor i utvecklingsländer.