Hållbarhet är en del av vår affär

Se lediga jobb

Ett ansvarstagande företag

Våra grundare trodde på höga etiska normer och ansvarstagande gentemot varandra och samhället som helhet. Och det är så Ramboll arbetar än idag.

Vår ambition är att vara en erkänd och aktiv ledare inom hållbarhet.

Läs mer om hur vi jobbar med ansvar och hållbarhet här.

Cykelbro över vatten

Hållbara lösningar

Hållbarhet är en integrerad del av vårt arbete, och vi försöker möjliggöra en hållbar utveckling genom innovativa lösningar och praxis.

Vi kombinerar teknisk expertis med innovativt tänkande för att skapa lösningar och verktyg som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

Se exempel på hur vi jobbar.

Inspirera och bidra

Vi tar en aktiv roll i att förespråka och främja hållbara lösningar och initiativ i samhället. Vi har exempelvis partnerskap med globala initiativ som UN Global Compact Leaders Summit, och vi engagerar oss i flera ideella organisationer för att anta utmaningarna på lokal nivå.

Rambolls medarbetare är också aktiva i frivilligt arbete med lokala initiativ runt om i världen genom ideellt arbete.

Läs mer om hur vi bidrar till målen för hållbar utveckling.