Bli en del av Ramboll

Se lediga jobb

Framtidens samhällsrådgivare

Vi arbetar långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Med vår unika kombination av teknisk expertis och socioekonomisk insikt levererar vi varaktiga strukturer, resurseffektiva lösningar och socialt sammanhållna samhällen för idag och imorgon.

Läs mer om oss.

Stiftelseägda

Ramboll ägs av en stiftelse som ger tillbaka till samhället och som möjliggör ett långsiktigt perspektiv, bortom kortsiktiga vinster, för alla våra medarbetare.

Våra värderingar återspeglar våra grundares övertygelse och ambition. De är lika aktuella nu som då och de är vår guide in i framtiden.

Läs mer på rambollfonden.dk (öppnas i ny flik).

Syftesdrivna

Ramboll har alltid varit ett företag som drivs av starka värderingar och ett syfte bortom kortsiktiga vinster.

Vi är stolta över vår unika historia och vår mission att skapa hållbara samhällen där människor och miljö kan blomstra. Våra grundare trodde på höga etiska normer och ansvarstagande gentemot varandra och samhället som helhet. Och det är så Ramboll arbetar än idag.

Vårt åtagande att verka som ett ansvarstagande företag är förankrat i företagets policy som bygger på vår vision, mission och värderingar samt respekt för internationellt erkända principer för mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Läs mer om hur vi jobbar med ansvar och hållbarhet.