SDG-utvärderingsverktyg

Ramboll lanserar ett digitalt verktyg för att hjälpa privata företag att få en överblick över hur de påverkar de globala målen för hållbar utveckling. Verktyget tydliggör även förbättringsområden och aktiviteter i förhållande till Agenda 2030.

Läs mer: Nytt verktyg hjälper företag att bidra till Agenda 2030

SDG-metod

SDG-metod för projekt

Syftet med Rambolls SDG-metod är att i större utsträckning bidra till FN:s hållbarhetsmål och kundens hållbarhets-ambitioner. Att tydliggöra projektets påverkan på de 17 målens 169 delmål skapar en bas för hur vi i större utsträckning kan blir mer konkreta och bistå våra kunder i deras hållbarhetsarbete. 

Läs mer: Rambolls SDG-metod för projekt

Miljökonsekvensbeskrivning

Ramboll genomför miljömässiga, sociala och ekonomiska utvärderingar för att effektivt hantera potentiell miljöpåverkan i projekt.

Ramboll är ledande inom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) och planeringsprocesser och har lång erfarenhet av att driva tillståndsärenden. Vår erfarenhet i kombination med stor kunskap om lagstiftning och myndighetskrav gör oss till en effektiv samarbetspartner för att nå satta mål.

Miljökonsekvensbeskrivning


Konceptet Liveable Buildings

Rambolls nätverk för hållbara byggnader består av omkring 100 hållbarhetsexperter som utvecklar helhetsmetoder, såsom livscykelanalysverktyg, som kan implementeras i byggnads- och stadsplaneringsprojekt.

Ett exempel är Liveable Buildings-konceptet, som innehåller en 8-stegs designmetodik som prioriterar byggnadsanvändares behov i varje steg i byggprocessen. Målet är att skapa attraktiva och bekväma boendemiljöer.

Läs mer: Byggnadsfysik och energimodellering

Grön BIM

BIM-modellering ger värdefulla data som kan användas under hela projektet. Ramboll använder informationen från BIM-modeller för beräkning och simulering samt i samband med hållbarhetsdeklarationer som DGNB. BIM-modeller kan även användas för drift och underhåll.

Digital design och BIM