Tora Lindberg

Tjänsteområdeskoordinator

T: +46 (10) 615 33 80

Experter inom certifieringar

Certifieringar ger oss ett metodiskt verktyg och gör hållbarhetsarbetet konkret i våra bygg-, transport- och stadsutvecklingsprojekt. Certifieringarna omfattar de hållbara utvecklingsmålen vilket tryggar de tre hörnstenarna inom hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk påverkan.

Certifieringar stödjer också ett integrerat och tvärvetenskapligt samarbete inom vår egen organisation liksom med affärspartners och kunder. De kan också användas som ett dialogverktyg för att skräddarsy lösningar i specifika sammanhang, och därigenom säkerställa verkligt hållbara lösningar snarare än att fungera som något man bockar av för syns skull.

Några av de certifieringar som vi jobbar med:

  • Miljöbyggnad
  • BREEAM
  • Citylab
  • CEEQUAL
  • Green building
  • LEED
  • WELL
  • Svanen
  • GRESB
  • NollC02

Certifieringar ger oss ett metodiskt verktyg och gör hållbarhetsarbetet konkret i våra bygg-, transport- och stadsutvecklingsprojekt.