När vatten skapar samhällsgemenskap

Danmarks största nuvarande klimatanpassningsprojekt, "Blue-Green Garden City" i staden Kokkedal norr om Köpenhamn, har förbättrat de lokala invånarnas vardag; miljömässigt, socialt och kulturellt. Hör av en lokal invånare hur vatten har stärkt samhällsgemenskapen.

"Life-cycle Engineering"

Hur kan man förbättra hälsa och välbefinnande och samtidigt minska koldioxidutsläpp, avfall och kostnader under hela byggnadens livscykel? Se svaret från vår specialist här.

Danmarks mest hållbara stadshus

Även om antalet hållbara byggnader ökar och industrin föredrar att leverera hållbara byggnader så har kundens efterfrågan varit begränsad. Se vad som krävs och hur hållbarhetsåtgärder väsentligt påverkar resultatet för byggnadens användare - och priset. Tips: Om du trodde att hållbart är lika med dyrt, kommer du bli överraskad.

Klimatanpassning skapar levande städer

Hur kan man se till att stadens investeringar i förebyggande översvämningsåtgärder ger den nödvändiga säkerhetsnivån och samtidigt bidrar till stadens livskraft?