Världsbanken uppskattar att nästan en miljard människor saknar tillgång till en väg som är tillgänglig året runt. Ramboll skickade, i samarbetat med IABSE-stiftelsen, ett team med fem volontärer till landsbygden i Uganda för att bygga den första branschsponsrade gångbron i landet. Den 70 meter långa gångbron till och från Namawukulu, ett isolerat samhälle på landsbygden i Uganda, säkerställer att de 1300 invånarna på ett säkert sätt kan få hem de resurser de behöver, även under regnperioden. Läs mer.

Våra omfattande volontär- och välgörenhetsinitiativ varierar mellan länder och kulturer, men gemensamt för alla är att de involverar anställdas tid och expertis.

Mer än bara en arbetsplats

Vi uppmuntrar så många anställda som möjligt att delta i frivilligarbete eftersom vi tror på att när man gör skillnad gynnar det både individen och företaget.

Eempel på välgörenhetsinitiativ i olika länder:

 • Ramboll Sverige gick under 2017 in i ett partnerskap med Stockholm Stadsmission och projektet Särskildnyttan. Syftet med projektet var att skapa innovativa bostadslösningar för de som står längst ifrån bostadsmarknaden för att minska hemlösheten i Stockholms län.
 • I Storbritannien har anställda möjlighet att spendera en betald arbetsdag per år på volontärarbete samt gå med i en välgörenhetsgrupp.
 • I Indien går en del av vår omsättning till lokal humanitär verksamhet, som ett initiativ för att förbättra kvinnors utbildning som vi stödjer sedan 2017.
 • I Danmark har organisationen Humanitärt samhälle stöttat barnhem i Indien och Afrika sedan 1992.
 • Många anställda väljer också att under sin fritid arbeta med Ingenjörer utan gränser på specifika projekt inom sanitet eller byggnader i behovsområden. 

Engagemang i frivilligorganisationer

Ramboll är medlem i flera ideella organisationer som arbetar med många olika aspekter av frivilligarbete och välgörenhet, från mentorskap av flyktingar och invandrare lokalt, till direkt katastrofhjälp och aktivt ingenjörsstöd utomlands. Vår stiftelse (Rambollfonden) tar emot ansökningar från anställda och icke-statliga organisationer, ofta i samarbete, som söker finansiering för olika stödprojekt.

En ideell organisation som Ramboll-volontärer engagerar sig på lång sikt är Ingenjörer utan gränser, där de använder sina yrkeskunskaper för att förbättra levnadsvillkoren runt om i världen.

Exempel på samarbeten med ideella organisationer:

 • Röda Korset: Långsiktigt samarbete i Sverige inom vatten, sanitet och hygien, exempelvis ett projekt för säker dricksvattenförsörjning i Cox’s Bazars flyktingläger i Bangladesh.
 • Terre des Hommes: En icke-statlig organisation som har stöttats av Rambolls humanitära förening sedan 1992 och som donerar pengar för att förbättra barns liv i nio olika länder.
 • Foreningen Nydansker: Dansk icke-statlig organisation som hjälper till att integrera invandrare och flyktingar i arbetsmarknaden och samhället i stort; Ramboll Danmark är medlem.
 • ActionAid UK: En internationell välgörenhetsorganisation som arbetar med världens fattigaste kvinnor och flickor och förändrar liv för gott.
 • RedR: Människor och färdigheter för katastrofhjälp. RedR utbildar livräddare och ger människor färdigheter att vara redo för och svara på stora katastrofer som jordbävningar, översvämningar, konflikter och torka.
 • Global Alliance for Urban Crises: En global, multidisciplinär och samverkande gemenskap för praxis. Det är ett "nätverk av nätverk" som arbetar för att förhindra, förbereda och effektivt svara på humanitära kriser i städer.