Ramboll är stolt över att ha ett antal partnerskap med organisationer av strategisk vikt som:

Global Compact

FN:s Global Compact

Vi har varit en del av FN:s Global Compact sedan 2007. Det ger oss en plattform för vårt engagemang i Corporate Responsibility (CR).

Det gör det också möjligt för oss att införa ett etablerat och globalt erkänt politiskt ramverk för utveckling, genomförande och offentliggörande av policyer och praxis inom miljö och social hållbarhet.

Läs mer: UN Global Compact

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige

Ramboll deltar som aktör i Fossilfritt Sverige, ett viktigt initiativ för att Sverige ska nå sitt klimatmål till år 2045.

Vi har skrivit under färdplanen för Bygg- och anläggningssektorn.

Läs mer: Fossilfritt Sverige

Nordic Edge

Nordic Edge

Ramboll samarbetar med Nordic Edge, som arbetar tillsammans med kommuner och stadsadministrationer för att främja lösningar för smartare städer och samhällen. Ramboll och Nordic Edge är värd för en serie rundabordssamtal som samlar experter för att svara på frågan: "Vad är nästa nivå för levande städer och hur kan smarta stadslösningar möjliggöra detta?"

Läs mer: Nordic Edge

Global Utmaning

Global Utmaning

Global Utmaning verkar för en hållbar utveckling klimatmässigt, ekonomiskt och socialt, och arbetar för att hitta långsiktiga lösningar på utmaningar inom alla områden. Man skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik. Ramboll stödjer Global utmanings ”Klimatagenda – Sverige ställer om” med syfte att riva hindren för att nå Sveriges klimatmål.

Läs mer: globalutmaning.se

World green building counsil

WorldGBC

Ramboll har anslutit sig till Europas största nätverk för hållbart samhällsbyggande som första ingenjörspartner för att samarbeta för att driva hållbarhet och innovation i hela Europas byggsektor.

WorldGBC:s Europe Network representerar en gemenskap med 23 Green Building Councils (GBCs), nio regionala partnerföretag och över 4500 företagsmedlemmar som samarbetar nära för att stödja förändringen mot en hållbar byggd miljö.

Läs mer: www.worldgbc.org