Med våra partnerskap med globala initiativ som UN Leaders Summit och vår starka närvaro vid evenemang som New York Climate Week, har Ramboll en aktiv roll i att förespråka och främja hållbara lösningar och agendor i samhället.

Vi samarbetar med icke-statliga organisationer för att stödja brådskande utmaningar i de lokala samhällena, och Rambollfonden stöder forskning, utbildning och humanitärt bistånd.

Våra anställda är också aktiva i volontärarbete med lokala samhällen runt om i världen genom välgörenhets- och pro bono-arbete.

På alla nivåer är samhällsengagemang en avgörande del i vårt fortsatta arbete för ett mer hållbart samhälle, världen över.

Varje år deltar vi i en rad nätverk och evenemang relaterade till hållbarhetsagendan, som FN:s klimatkonferenser (COP), FN:s klimatvecka, World Cities Summit och State of Green.