Anna Essehag

Hållbarhetschef

T: +46 721 432 474

En integrerad del av vårt affärsmannaskap är att informera våra kunder och affärspartners i de fall vi identifierar eller stöter på information i samband med vår yrkesverksamhet som vi anser oacceptabla.

Det handlar om information som bryter mot vår uppförandekod eller internationellt erkända etiska principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och affärsintegritet.

En integrerad del av vårt affärsmannaskap är att informera våra kunder och affärspartners i de fall vi identifierar eller stöter på information i samband med vår yrkesverksamhet som vi anser oacceptabla.

Ladda ner

Business Associate Code

Ladda ner "Ramboll Business Associate Code"

Vägledning, Ramboll Business Associate Code

Ladda ner vår vägledning för "Ramboll Business Associate Code"