Rambolls grundare trodde på höga etiska standarder och att bete sig ansvarsfullt gentemot kunder, anställda och samhället i stort. Denna filosofi fortsätter att vara en hörnsten i hur företaget drivs idag.

Vi engagerar oss för att minska vår miljöpåverkan, bidra till ett inkluderande samhälle med lika rättigheter och möjligheter för alla och främja en kultur av kompetens, välmående och lika möjligheter för alla våra medarbetare.

Ledande roll inom hållbarhet

Vi vill bidra positivt till samhället genom att delta aktivt i den offentliga debatten och underlätta en öppen dialog med globala intressenter och påverkare som har makt att påverka den offentliga agendan och en hållbar utveckling av samhället.

Vi är medlem i FN:s Global Compact och en stark anhängare av FN:s hållbarhetmål. Ansvar och hållbarhet är viktiga dimensioner i hur vi agerar ansvarsfullt, hanterar vår verksamhet, hittar marknadsmöjligheter, levererar projekt och tar ledarskap inom hållbarhet.

Rambolls hållbarhetsstrategi