Affärsansvar och hållbarhet har varit en del av Rambolls DNA alltsedan företaget grundades. Idag är dessa principer en integrerad del av våra uppdrag och tjänster och formaliseras genom vårt systematiska arbete med FN:s hållbarhetsmål.

Vi är engagerade i att minska vår miljöpåverkan, bidra till ett sammanhållet samhälle med lika rättigheter och möjligheter för alla och att främja en kultur av mångfald, arbetsglädje och lika möjligheter för alla våra anställda.

Tekniken för teknikens skull är meningslös om den inte är till nytta för de som använder den. Vi vill vara i framkant när det gäller att skapa värde för både kunder och samhälle genom att leverera lösningar som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Åsa Lindgren

Kontakta mig om hållbarhet

Åsa Lindgren leder hållbarhetsarbetet på Rambolls division Buildings i Sverige. Tillsammans med övriga kompetenser inom Ramboll ser hon till att Ramboll hela tiden blir en allt tydligare samhällsbyggare som designar framtidens städer och samhällen med hållbarhet i fokus.

Kontakta Åsa Lindgren