Unikt samarbetsprojekt för att skapa digitala tvillingar av hela städer

Ramboll är en aktörerna när Chalmers bygger upp ett nytt kompetenscentrum kring storskaliga digitala tvillingar. Målet är att ta fram branschgemensamma metoder som gör det enklare och mindre kostsamt att hitta de bästa lösningarna för att bygga, underhålla och utveckla våra städer.

image Läs mer om samarbetet
New North Zealand Hospital
Vår approach
Sjukhus

Rambolls sjukhusspecialister tillhandahåller byggnader, informationsteknik och konsulttjänster för att designa och renovera inspirerande sjukhus.

Läs mer
Digital design och BIM

Digital design och modellering garanterar att kunderna och användarna får de byggresultat de vill ha.

Läs mer