Let’s Close the Gap

Det finns ett stort avstånd mellan hur det ser ut i världen dag och den hållbara framtid vi vill nå. När vi arbetar tillsammans kan vi istället minska det.

image Läs mer här
Ör Centrum. Copyright: illustration av Arkitema, copyright Folkhem
Aktuellt
Trä – för framtidens byggnader och en hållbar framtid

Trä blir allt populärare som byggmaterial och används i allt större utsträckning både för sin funktion och hållbarhet.

Läs mer: Trä – för framtidens byggnader
Framtidens arbetsplatser - Nya lösningar för det "nya normala"

Från kortvarig säkerhet till långvarig motståndskraft - Covid-19-pandemin har lett till en kraftig nedgång i kommersiella hyrespriser och den globala beläggningsgraden på abetsplatserna är 25 procent eftersom många anställda arbetar hemifrån. Fastighetsägare, hyresvärdar och hyresgäster brottas med flera viktiga frågor och letar efter lösningar på hur man bäst går vidare.

LÄS MER: Framtidens arbetsplatser - Nya lösningar för det "nya normala"

Kort om Ramboll

Samhällsutvecklare inom ingenjörsteknik, design och management consulting. Vi skapar hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort.
35
länder

Vi kombinerar lokalt kunnande med en global kunskapsbas och har 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi ett 30-tal kontor.

17 000
medarbetare

Ramboll sysselsätter 17 000 anställda globalt och har en stark representation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet.

19,75
Rambollkoncernens omsättning i MDKR

Rambollkoncernens omsättning uppgick till 19,75 miljarder SEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 1,18 miljarder SEK, vilket motsvarar EBITA-marginal på 6 procent.

Långsiktigt perspektiv

Ramboll grundades i Danmark 1945. Huvudägare är stiftelsen Ramboll Foundation. Vår ägandeform gör det möjligt för oss att arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv utan att fokusera på kortsiktiga vinster. På så sätt kan vi skapa bestående värden för våra medarbetare, kunder och för samhället i stort.

Vi lever våra värderingar

Höga etiska krav och ansvarsfull inställning gentemot samhället och anställda är viktiga delar i vår företagsfilosofi. Så länge Ramboll funnits har vi levt våra värderingar.

Att jobba på Ramboll

Kort om Ramboll
Stäng